– Khi mua hàng khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng.

– Trong trường hợp số lượng đơn hàng từ 3 chiếc trở lên khách hàng sẽ phải chuyển khoản 50% giá trị đơn hàng thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Thông tin tài khoản chuyển tiền:

Số tài khoản: 0511115365888.

Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quận đội – CN Hà Nội.

Tên tài khoản: Công ty TNHH Sumoled Việt Nam.